Αντιμετώπιση Βουβωνοκήλης

Η βουβωνοκήλη αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την πλέον σύγχρονη λαπαροσκοπική μέθοδο στην Ευρωκλινική Αθηνών

Η βουβωνοκήλη είναι μία από τις συχνότερες παθήσεις αφού ένας στους 12 ενήλικες θα εμφανίσει τη νόσο κάποια στιγμή στη ζωή του. Στους άντρες η επίπτωσή της είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο μηχανισμός δημιουργίας της δεν είναι πλήρως κατανοητός, αν και έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου, όπως η κληρονομικότητα, η ενασχόληση με βαριές χειρωνακτικές εργασίες και η σύνθεση «κακής ποιότητας» κολλαγόνου. Οι βουβωνοκήλες είναι χάσματα που εμφανίζονται στα κοιλιακά τοιχώματα της βουβωνικής περιοχής και, εκτός από αισθητική δυ- σμορφία, μπορεί να προκαλούν ενόχληση ή και τοπικό πόνο. Ο σημαντικότερος, όμως, κίνδυνος που διατρέχουν είναι η πιθανότητα περίσφιξής τους, που αποτελεί επείγουσα χειρουργική κατάσταση. Ευτυχώς η πιθανότητα αυτή στους ασθε- νείς με ασυμπτωματικές βουβωνοκήλες είναι μικρότερη από 1%.

Read More

Search

+