Μέθοδος:

  • Ανώδυνη
  • Αναίμακτη
  • Ατραυματική
  • Χωρίς ράμματα
  • Χωρίς ουλές
  • Χωρίς αλλαγές

Πλεονεκτήματα:

  • Άμεση κινητοποίηση
  • Βραχεία νοσηλεία
  • Ταχεία επαναφορά σε πλήρη δραστηριότητα

Τα αρχικά TEP (Totally Extraperitoneal Technique) είναι η συντομογραφία της λαπαροσκοπικής τεχνικής που εφαρμόζεται για τη θεραπεία της βουβωνοκήλης μέσω του εξωπεριτοναϊκού χώρου, δηλαδή ενός ανατομικού χώρου που βρίσκεται ανάμεσα στα κοιλιακά τοιχώματα.

Όπως καταδεικνύεται σε αρκετές επιστημονικές μελέτες, η ΤΕΡ πλεονεκτεί σε πολλούς τομείς σε σύγκριση με τις άλλες χειρουργικές τεχνικές, και γι αυτό εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο, από εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες, για τη θεραπεία της βουβωνοκήλης.

Συχνές Ερωτήσεις

Στη λαπαροσκοπική τεχνική ΤΕΡ, το χειρουργείο πραγματοποιείται μέσω μιας μικρής τομής 1cm κάτω από τον ομφαλό και δύο άλλων μικρότερων (5mm) σε απόσταση 6-8 cm από την πρώτη. Δια μέσου αυτών δημιουργούμε με τη βοήθεια ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων έναν ανατομικό χώρο ανάμεσα στα κοιλιακά τοιχώματα και γύρω από τη βουβωνοκήλη (τον εξωπεριτοναϊκό χώρο). Η διάνοιξη του χώρου αυτού είναι εντελώς ανώδυνη. Η ανάταξη της βουβωνοκήλης γίνεται μέσα από το διαμορφωμένο αυτό χώρο και η τοποθέτηση του πλέγματος πραγματοποιείται από την εσωτερική μεριά των μυικών κοιλιακών τοιχωμάτων. Στην ΤΕΡ, όχι μόνο δε χρειάζεται να «κλείσουμε» με ράμματα το χάσμα της κήλης, αλλά πολύ περισσότερο δεν τοποθετείται κανένα στηρικτικό ράμμα στο πλέγμα, το οποίο σταθεροποιείται στη θέση του απλά και μόνο με την πίεση που του ασκείται από τα κοιλιακά σπλάχνα. Για το λόγο αυτό η λαπαροσκοπική τεχνική ΤΕΡ θεωρείται και είναι η μοναδική πλήρως “tension free and suture free” τεχνική.
Υπάρχει η λαπαροσκοπική τεχνική TAPP (Transabdominal preperitoneal repair). Η βασική της διαφορά έγκειται στο ότι γίνεται δια μέσου της κοιλιάς δηλαδή του ενδοπεριτοναϊκού χώρου και απαιτείται η διάνοιξη του περιτοναίου για την τοποθέτηση του πλέγματος και η σύγκλεισή του στη συνέχεια. Το πλέγμα στην τεχνική αυτή στερεώνεται στη θέση του με ράμματα ή χειρουργικές καρφίδες.
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι πολλά. Είναι μια τεχνική εντελώς ανώδυνη , σχεδόν ατραυματική και αναίμακτηΔε χρειάζεται να τοποθετηθούν εσωτερικά ράμματα για την καθήλωση του πλέγματος και οι τομές στο δέρμα είναι τόσο μικρές (5mm) που δεν αφήνουν σημάδιαΔε χρειάζονται αλλαγές τραύματος και οι ασθενείς μπορούν να κάνουν ελεύθερα μπάνιο από την επομένη του χειρουργείου. Οι ασθενείς κινητοποιούνται πλήρως σε 2-3 ώρες μετά από το χειρουργείο και οι περισσότεροι μπορούν να λάβουν εξιτήριο την ίδια ημέρα. Ο μετεγχειρητικός πόνος τις πρώτες ημέρες είναι ελάχιστος και κατά πολύ μειωμένος σε σχέση με τις άλλες τεχνικές για τη βουβωνοκήλη. Τέλος, η επαναφορά σε πλήρη ατομική και επαγγελματική δραστηριότητα είναι ταχύτατη.
Το μόνο μειονέκτημα της μεθόδου είναι το κόστος που είναι υψηλότερο σε σχέση με τις άλλες τεχνικές, λόγω του ειδικού λαπαροσκοπικού εξοπλισμού ο οποίος χρειάζεται για τη σωστή εφαρμογή της μεθόδου.
Υπάρχουν κάποιοι σχετικοί περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής της, όπως είναι το μέγεθος της βουβωνοκήλης, η χρονιότητά της και τυχόν προηγούμενα χειρουργεία στην κοιλιά όπως σκωληκoειδεκτομή, προστατεκτομή κ.ά. Έτσι ασθενείς με πολύ μεγάλες οσχεοκήλες, με χρόνιες βουβωνοκήλες οι οποίες δεν ανατάσσονται ή με πολλαπλά χειρουργεία στο ιστορικό τους, ενδέχεται να μην μπορούν να χειρουργηθούν με τη λαπαροσκοπική μέθοδο ΤΕΡ για τεχνικούς λόγους.
Στους ασθενείς που πάσχουν από αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, η λαπαροσκοπική τεχνική ΤΕΡ μπορεί να εφαρμοσθεί και πρέπει να αποτελεί τη μέθοδο εκλογής. Όπως έχει φανεί σε πολλές κλινικές μελέτες, η ΤΕΡ συνοδεύεται από ελάχιστο πόνο, βραχύτερη νοσηλεία, μικρότερα ποσοστά υποτροπής και ταχύτατη επάνοδο στις ατομικές και επαγγελματικές δραστηριότητες συγκριτικά με την κλασσική ανοικτή μέθοδο.
Στους ασθενείς με υποτροπή της βουβωνοκήλης τους, η λαπαροσκοπική τεχνική ΤΕΡ μπορεί να εφαρμοσθεί και πρέπει να αποτελεί τη μέθοδο εκλογής. Αυτό γιατί το χειρουργικό πεδίο με την ΤΕΡ θα είναι «καθαρό» από ουλές, η ανατομία του ξεκάθαρη, αφού η πρώτη εγχείρηση έγινε σε άλλο ανατομικό χώρο και η πλαστική αποκατάσταση πιο εύκολη και αποτελεσματική. Είναι αυτονόητο ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου πλέγμα, ανεξαρτήτως από το αν είχε τοποθετηθεί άλλο στο πρώτο χειρουργείο.
Η λαπαροσκοπική μέθοδος ΤΕΡ μπορεί να γίνει μόνο με γενική αναισθησία.
Το «πλέγμα» που χρησιμοποιείται στη χειρουργική θεραπεία της βουβωνοκήλης είναι ένα λεπτό κομμάτι συνθετικού υλικού σε επίπεδη ή τρισδιάστατη μορφή. Υπάρχουν διάφορα είδη πλεγμάτων, με παρόμοιες ιδιότητες. Όλα είναι βιοσυμβατά, ελαφριά, με μικρούς πόρους και με μεγάλη αντοχή. Ο βασικός τους ρόλος είναι να αναγνωρίζονται από τον ανθρώπινο οργανισμό ως ξένα σώματα και να προκαλούν τον σχηματισμό μιας ισχυρής εσωτερικής ουλής γύρω τους, η οποία θα ισχυροποιήσει τα κοιλιακά τοιχώματα, «φράζοντας» το στόμιο της κήλης. Τα πλέγματα στους ασθενείς που θα χειρουργηθούν με τη λαπαροσκοπική τεχνική ΤΕΡ τοποθετούνται στην εσωτερική επιφάνεια των κοιλιακών τοιχωμάτων και δε χρειάζεται να στερεωθούν στη θέση τους με ράμματα ή χειρουργικές καρφίδες. Θα παραμείνουν στη θέση τους απλά και μόνο με την πίεση που τους ασκείται από τα κοιλιακά σπλάχνα. Για το λόγο αυτό η λαπαροσκοπική τεχνική ΤΕΡ θεωρείται και είναι η μοναδική “tension free and suture free” τεχνική.
Τα πλέγματα που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ΤΕΡ είναι πάντα πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά της ανοικτής τεχνικής. Υπάρχουν διάφορα είδη πλεγμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα οποία διαφέρουν ως προς τη σύστασή τους, το σχήμα τους, το βάρος τους και την ικανότητα τους να απορροφώνται (βιοδιάσπαση) ή όχι από τον οργανισμό. Όμως, παρά τις επί μέρους διαφορές τους, όλα επιτελούν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό σαν «σκαλωσιά» πάνω στην οποία αναπτύσσεται μια γερή εσωτερική ουλή και έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα υποτροπής της κήλης.
Επειδή με τη χρήση τους ελαχιστοποιείται η πιθανότητα υποτροπής της κήλης. Από το 1990 που ξεκίνησε η τοποθέτηση πλεγμάτων σε ευρεία κλίμακα σε όλο τον κόσμο παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού υποτροπής της νόσου κατά 10 φορές.
Μετά από 25 χρόνια εμπειρίας με την τεχνική και την τοποθέτηση πλεγμάτων σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Τα πλέγματα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των βουβωνοκηλών είναι απολύτως ασφαλή για τον οργανισμό σας και το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα δεν προκαλεί ούτε άμεσες ούτε απώτερες παρενέργειες ή άλλα προβλήματα υγείας.
Όχι δεν θα καταλαβαίνετε τίποτα απολύτως. Το πλέγμα θα έχει τοποθετηθεί από την εσωτερική επιφάνεια των κοιλιακών τοιχωμάτων με αποτέλεσμα η φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού που θα προκληθεί να συμβεί σε ένα ανατομικό χώρο που δεν πονάει και που σίγουρα δεν μπορείτε να ψηλαφήσετε Μετά από το χειρουργείο η περιοχή της βουβωνοκήλης θα δείχνει εντελώς φυσιολογική και εσείς δε θα αντιλαμβάνεστε καθόλου την ύπαρξη του πλέγματος.
Ναι. Για τη σωστή εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιείται ένας ειδικός λαπαροσκοπικός αερόσακος (space maker) ο οποίος, αφού τοποθετηθεί σε μία συγκεκριμένη ανατομική θέση του σώματος, φουσκώνει και δημιουργεί έναν ανατομικό χώρο ανάμεσα στα κοιλιακά τοιχώματα και γύρω από τη βουβωνοκήλη. Με αυτόν τον τρόπο η διάνοιξη του χώρου αυτού γίνεται αναίμακτα και με απόλυτη ασφάλεια.
Τα πλέγματα στους ασθενείς που θα χειρουργηθούν με τη λαπαροσκοπική τεχνική ΤΕΡ τοποθετούνται στην εσωτερική επιφάνεια των κοιλιακών τοιχωμάτων και δε χρειάζεται να στερεωθούν στη θέση τους με ράμματα ή χειρουργικές καρφίδες. Θα παραμείνουν στη θέση τους απλά και μόνο με την πίεση που τους ασκείται από τα κοιλιακά σπλάχνα. Για το λόγο αυτό η λαπαροσκοπική τεχνική ΤΕΡ θεωρείται και είναι η μοναδική “tension free and suture free” τεχνική.
Οι λόγοι είναι, κυρίως, δύο. Στη λαπαροσκοπική τεχνική ΤΕΡ, όχι μόνο δε χρειάζεται να «κλείσουμε» με ράμματα το χάσμα της κήλης αλλά πολύ περισσότερο δεν τοποθετείται κανένα στηρικτικό ράμμα στο πλέγμα το οποίο σταθεροποιείται στη θέση του απλά και μόνο με την πίεση που του ασκείται από τα κοιλιακά σπλάχνα. Για το λόγο αυτό η λαπαροσκοπική θεωρείται και είναι η μοναδική “tension free and suture free” τεχνική. Ο δεύτερος λόγος είναι πως ενώ στην ανοικτή μέθοδο για να τοποθετηθεί το πλέγμα στη σωστή του θέση πρέπει να κοπούν διάφορα στρώματα του κοιλιακού τοιχώματος (τα οποία βέβαια στη συνέχεια ξαναρράβονται), κάτι τέτοιο δε χρειάζεται στην ΤΕΡ με αποτέλεσμα να είναι μια πολύ λιγότερο τραυματική μέθοδος.
Συνήθως η διάρκεια ενός τέτοιου χειρουργείου είναι 30-45 λεπτά.
Η ΤΕΡ είναι μια επέμβαση ελάχιστης επικινδυνότητας με μηδενική θνησιμότητα και νοσηρότητα που κυμαίνεται γύρω στο 5%. Το συχνότερο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει μετά από μια τέτοια εγχείρηση είναι το μετεγχειρητικό αιμάτωμα που είναι κατά κανόνα ήπιο, και αντιμετωπίζεται με συντηρητικό τρόπο.
Όχι. Οι τομές στο δέρμα είναι τόσο μικρές (5mm) που δεν αφήνουν σημάδια επειδή ράβονται με μια ειδική ραφή που ονομάζεται ενδοδερμική. Αυτό το ράμμα δε χρειάζεται να αφαιρεθεί και απορροφάται από τον οργανισμό μετά από 20 ημέρες
Μετά από 2-3 ώρες θα είστε σε θέση να πιείτε νερό ή τσάι και λίγο αργότερα να πάρετε ένα ελαφρύ γεύμα. Από την πρώτη κιόλας στιγμή δε θα αισθάνεστε σχεδόν καθόλου πόνο έτσι ώστε πολύ σύντομα να μπορέσετε να κινητοποιηθείτε πλήρως. Αν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι δε χρειάζεται να πάρετε αντιβίωση. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι σε θέση να λάβουν εξιτήριο την ίδια μέρα του χειρουργείου. Από την πρώτη κιόλας ημέρα θα μπορείτε να περπατάτε όσο θέλετε, να ανεβαίνετε σκάλες και γενικά να αυτοεξυπηρετείσθε πλήρως. Η δίαιτά σας θα είναι ελεύθερη.
Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπισθούν σε επίπεδο ημερήσιας νοσηλείας, δηλαδή θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για κάποιες ώρες μετά το χειρουργείο και μετά θα μεταβούν στο σπίτι τους αφού πρώτα κινητοποιηθούν πλήρως. Σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν αυτό δεν είναι εφικτό για οποιοδήποτε λόγο, η νοσηλεία σχεδόν ποτέ δε διαρκεί πάνω από ένα 24ωρο
Από την επόμενη κιόλας ημέρα μπορείτε να κάνετε μπάνιο ελεύθερα, βρέχοντας άφοβα τα μικρά δερματικά τραύματα σας με σαπούνι και νερό και σκεπάζοντάς τα στη συνέχεια με μια γάζα. Εξ αρχής επίσης και για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα δε θα αισθάνεστε σχεδόν καθόλου πόνο και οι περισσότεροι ασθενείς δε λαμβάνουν κανένα παυσίπονο. Αν παρόλα αυτά αισθάνεστε κάποια ενόχληση μπορείτε να πάρετε άφοβα κάποιο ήπιο αναλγητικό από το στόμα. Για 2-3 ημέρες καλό είναι να μην οδηγήσετε γιατί, παρότι θα είστε σε θέση να το κάνετε, ενδέχεται να προκύψουν νομικά προβλήματα αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος. Με εξαίρεση τα βάρη που θα πρέπει να αποφύγετε να σηκώσετε για 6 εβδομάδες θα επανέλθετε προοδευτικά μέσα στην πρώτη εβδομάδα σε πλήρη ατομική και επαγγελματική δραστηριότητα.
Στις δύο εβδομάδες μπορείτε να ξεκινήσετε κάποιο ελαφρύ πρόγραμμα γυμναστικής χωρίς βάρη ενώ μπορείτε να μπείτε σε πλήρες πρόγραμμα στις 6 βδομάδες Τέλος, για τις πρώτες 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά δεν πρέπει να σηκώνετε πάνω από 5-7 κιλά. Μετά από αυτό το διάστημα μπορείτε να σηκώσετε ότι θέλετε.
Σε λιγότερο από μία εβδομάδα μπορείτε να βρεθείτε ερωτικά με την/τον σύντροφό σας, προσέχοντας βέβαια να μην υποβάλλετε το σώμα σας σε μεγάλη καταπόνηση. Μετά από 4 εβδομάδες μπορείτε άφοβα να το υποβάλετε.
Αν κάνετε δουλειά γραφείου ή άλλη που δεν απαιτεί σωματική καταπόνηση ή στην οποία δε σηκώνετε βάρη, μπορείτε να επανέλθετε σ’ αυτήν σε 2-3 ημέρες μετά το χειρουργείο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να απέχετε από την εργασία σας για τουλάχιστον ένα μήνα.
Αν υποτροπιάσει μια βουβωνοκήλη, ο ασθενής χρειάζεται εκ νέου χειρουργική αποκατάσταση. Σε αυτούς που είναι εφικτό, θα ήταν σκόπιμο τη δεύτερη φορά να χρησιμοποιείται διαφορετική τεχνική σε σχέση με την πρώτη (ανοικτή ή λαπαροσκοπική). Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι στο δεύτερο χειρουργείο το χειρουργικό πεδίο θα είναι «καθαρό» από ουλές, η ανατομία του ξεκάθαρη, αφού η πρώτη εγχείρηση έγινε σε άλλο χώρο και η πλαστική αποκατάσταση πιο εύκολη και αποτελεσματική. Είναι αυτονόητο ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου πλέγμα, ανεξαρτήτως από το αν είχε τοποθετηθεί άλλο στο πρώτο χειρουργείο.
Τα τελευταία 25 χρόνια η πλαστική αποκατάσταση των βουβωνοκηλών με τοποθέτηση πλεγμάτων έχει ελαττώσει εντυπωσιακά των αριθμό των υποτροπών. Έτσι σήμερα η πιθανότητα αυτή είναι 2-3%, ενώ στο παρελθόν που δεν χρησιμοποιούνταν πλέγματα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20-30%.